Bim Brätle ds Kanderstäg hani em Petrus zeigt,  dasi ou öppis bi Räge cha dürefüere, u nid immer absäge. Bi nass-chautem Wätter, heisech aui Agmäudete am Eufi vor dr Hütte zum Appero i gfunge. Bi Fleisch u Salat hei 15 Flüguredler unger de Blache, wo dr Max spändet, trotz Räge e trochene u gmüetliche Suntig verbrocht.

Miner zwene Häufer Maja u Geri  e bsungere Dank. Natürlech ou aui wo uf Kanderstäg piugeret si dr beschti Dank.  Dr Presi.